Cải tiến hiệu suất.

Cải tiến hiệu suất

Mục tiêu phân tích nhiệm vụ là cải thiện hiệu năng, năng suất và cuối cùng là trải nghiệm của người dùng. Được sử dụng kết hợp với các kỹ thuật thiết kế khác, phân tích nhiệm vụ có thể là một công cụ rất mạnh có thể cải thiện Read more…